Zinātne un tehnoloģija - solis nākotnē (RaTSIF-2018).

34. zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference “Zinātne un tehnoloģija – solis nākotnē”

Konferences mērķis ir TSI un citu augstāko izglītības iestāžu jauno zinātnieku apvienošana, kā pamatā ir kopīgas starpdisciplīnu pētniecības intereses ar mērķi iegūt jaunus kvalitatīvus rezultātus, risinot problēmas, kas pastāv jau šobrīd un radīsies nākotnē.

Zinātniskās konferences programmā iekļautas latviešu un ārzemju zinātnieku plenārsēžu prezentācijas-lekcijas un jauno dalībnieku prezentācijas sekcijas darbu ietvaros.

Konference nodrošina iespēju jaunajiem pētniekiem piedalīties starpnozaru zinātniskajā konferencē un sadarboties ar pieredzējušiem zinātniekiem. Visi jaunie zinātnieki, kuri nodarbojas ar tehniskiem, ekonomiskiem un sociāliem pētījumiem, tiek aicināti iepazīstināt ar savu darbu un piedalīties zinātniskajā diskusijā.   Konferences laikā katram ir iespēja atrast domubiedrus, nostiprināt profesionālos sakarus, attīstīt un uzlabot komunikatīvās prasmes un iegūt vērtīgu pieredzi zinātniskās konferences diskusijās.

Konferences ietvaros jau otro gadu pēc kārtas notiek TSI Zinātnes diena, kuras pasākumi radījuši interesi no apmeklētāju puses. Aicinām visus interesentus tajā piedalīties!

Konference notiek divas reizes gadā.

Konferencē aicināti piedalīties jaunie zinātnieki, doktorantūras studenti, aspiranti un studenti no Latvijas un ārvalstu augstskolām.

Konferences oficiālās valodas ir latviešu, krievu un angļu valoda.

Transporta un sakaru institūts (Latvija)

Transporta un sakaru institūts – tā ir moderna augstskola ar teju simtgadīgu vēsturi. TSI – leģendārā RCAII (Rīgas civilās aviācijas inženieru institūts) un RAU (Rīgas aviācijas universitātes) pēctecis.

Pašreizējā veidolā TSI ir dibināts 1999.gadā. Šodien TSI ir vienīgā privātā universitātes tipa tehniskā augstskola, kurā iespējams iegūt augstāko izglītību latviešu, krievu un angļu valodā.

 • Igors Kabaškins, profesors, priekšsēdētājs, studiju programmas direktors, TSI
 • Irina Jackiva, profesore, TSI prorektore, studiju programmas direktors, TSI
 • Boriss Mišņevs, profesors, TSI studiju programmas direktors, TSI
 • Irina Kuzmina-Merlino, profesore, TSI studiju programmas direktore, TSI
 • Georgs Utehins, docents, TSI Transporta un loģistikas fakultātes dekāns, TSI
 • Aleksandrs Stetjuha, profesors, TSI studiju programmas direktors, TSI
 • Aleksandrs Grakovskis, profesors, TSI studiju programmas direktors, TSI
 • Išgalijs Išmuhametovs, docents, TSI Vadībzinātņu un ekonomikas fakultātes dekāns, TSI
 • Aleksandrs Medvedevs, profesors, Aviācijas transporta katedras vadītājs, TSI
 • Irina Pticina, asoc. profesore, Datorsistēmu programmatūras nodrošinājuma katedras vadītāja, TSI
 • Irina Jackiva, profesore, TSI prorektore, TSI
 • Jeļena Baranova, lektore, TSI Datorzinātņu un elektronikas fakultāte, TSI
 • Anna Palma, lektore, TSI Vadībzinātņu un ekonomikas fakultāte, TSI
 • Irina Laletina, TSI
 • Dmitry Pavlyuk, as. prof., TSI

 

Kontaktpersonas

Transporta un sakaru institūta darbinieki un studējošie:

Baranova Jelena
Tālr.: (+371)-67109394,
E-mail: Baranova.J@tsi.lv.

 

Citu augstskolu un organizāciju zinātnieki, docētāji un studenti:

Irina Laletina
Tālr.: (+371)-67100651,
E-mail: Laletina.I@tsi.lv.

Transporta un sakaru institūts
Lomonosova 1, Rīga, LV-1019, Latvija

Dalības maksa

Standarta
40
 • Tēžu prezentācija
 • Visu sesiju apmeklējums
 • Tēžu kopsavilkums
Reģistrācija
Hot!
BSc, MSc, PhD Studentu
20
 • Tēžu prezentācija
 • Visu sesiju apmeklējums
 • Tēžu kopsavilkums
Reģistrācija
TSI studentiem un darbiniekiem
free
 • Tēžu prezentācija
 • Visu sesiju apmeklējums
 • Tēžu kopsavilkums
Reģistrācija

Dalības kārtība

Reģistrācijas sākums:

10. oktobris 2018

Tēžu iesniegšanas beigu termiņš:

1. novembris 2018

5. novembris 2018

Informācija par tēžu recenzēšanas rezultātiem:

20. novembris 2018

Konference:

7. decembris 2018

Tēzēm jāatbilst tekstveides prasībām, tām jābūt saturiski vienotām, loģiskām domas izteicējām, ko apvieno kopīga ideja.

Tēzas var var sagatavot latviešu, krievu un angļu valodā.

Pirms manuskripta iesniegšanas, lūdzu, izlasiet informāciju autoriem sadaļā Tēžu noformēšana. Veidnes var atrast arī šajā sadaļā.

Tēzes tiks publicētas pirms konferences speciālā žurnāla „Zinātne un tehnoloģija – solis nākotnē”( ISSN 1691-2853) laidienā.

Reģistrācija konferencē notiek vairākos posmos. Vispirms tiek norādīti Jūsu personas dati un informācija par referātu, pēc tam tiek dota iespēja vietnei pievienot datni ar Jūsu referāta tēzēm.

Lai nosūtītu tēzes, izmantojiet lapu (ja jums nav profila EasyChair sistemā, reģistrējieties)

Tēzes

Tēzēm (apmēram 600 vārdu), kas iesniegtas recenzēšanai, jābūt ar precīzu, skaidru ideju, tēmu, jāsniedz īss satura izklāsts, jāietver informācija par visiem autoriem (pilns vārds, darba vieta, adrese, tālruņa numurs, faksa numurs un elektroniskā adrese ). Iesniegtās tēzes tiks recenzētas.

Ieteikumi tēžu izstrādē (.pdf)

Tēžu documenta nosaukums

Datne ar TSI maģistrantu tēzēm jānosauc:

1.daļa – virziena kods:

 • VA – Vadībzinātne
 • EK – Ekonomika
 • RE – Elektronika
 • CS – Datorzinātnes
 • LT – Loģistika un transports

2.daļa – autora uzvārds latīņu burtiem:

Piemērām: VA_ALEKSEJEVA.doc

 

Datne ar dalībnieku, kas nepārstāv institūtu, tēzēm jānosauc:

1. daļa – augstskola:

 • ISMA
 • RSEBAA
 • …..

2. daļa – autora uzvārds ar latīņu burtiem:
piemēram: ISMA_ALEKSEEVA.doc

Nosaukums:

Adrese:

Reģistrācijas numurs:

Banka nosaukums

SWIFT:

Banka adrese:

IBAN:

Mērķis:

Transporta un sakaru institūts

Lomonosova 1, Rīga, LV-1019, Latvija

LV40003458903

Swedbank

HABALV22

Balasta dambis 1a, Rīga, LV-1048, Latvija

LV98HABA0551033053913

RaTSiF 2018a

Seminārs: No datiem līdz biznesa pievienotajai vērtībai

3. atklātais seminārs „Zinātne biznesam”

Motivācija

Mūsu sabiedrība un ekonomika attīstās digitālās transformācijas laikmetā, kas aptver mūsu dzīves kultūras, sociālos, tehnoloģiskos un ekonomiskos aspektus. Pirmkārt, tas attiecas uz biznesa procesiem, kas pieprasa intensīvu informācijas izmantošanu, kuru pamatā ir liela mēroga digitālo tehnoloģiju integrācija pilsētas infrastruktūrā, satiksmes pārvaldības sistēmās, uzņēmējdarbības vidē utt. Kvalitatīvu datu plūsmu apvienošana un jaudīgu analītisko instrumentu izmantošana to iekšējo sakarību atklāšanai viennozīmīgi veicina biznesa-procesu uzlabošanu un labāku darba rezultātu sasniegšanu. No otras puses, digitālās tehnoloģijas būtiski ietekme apkārtējo vidi kopumā, radot jaunas iespējas un problēmas, kā arī nosakot uzvarētājus un zaudētājus. Mēs esam pārliecināti, ka daudznozaru konferences un semināri palīdzēs aktivizēt biznesa, politikas un zinātnes digitālo kopienu.

Kas ir Data Analytics?

Zinātne par datu izmantošanu lai konstruētu modeļus, kas tiek izmantoti kvalitatīvu lēmumu pieņemšanai, kas dod labumu sabiedrībai, uzņēmumiem un privātām personām.

Mērķis

Pārliecināt Jūs Data Analytics lietderībā un motivēt Jūs izmantot analīzi Jūsu profesionālajā darbībā.

Mūsu pieeja

Iepazīstināt ar datu analīzes principiem caur to izmantošanas reālu pielietojamu un zinātnisko uzdevumu risināšanas piemēriem.
Uzlabojot dzīves kvalitāti, paziņojot sabiedrībai un potenciālajiem lietotājiem zinātniskās pētniecības rezultātus, kā arī apvienojot pētniekus, uzņēmējus, lēmumu pieņēmējus un citus, kuri interesējas par datu analīzi.

Valoda

Angļu

Piedalīšana

Bezmaksas pēc reģistrācijas

Seminārs notiks 2018. gada 7. decembrī  Transporta un sakaru institūtā, Lomonosova iela 1, III aud.

11:30-12:00 Reģistrācija un sveiciena kafija 

12:00-14:00 Seminārs “Zinātne  biznesam”.

Data Science for business: case studies
Vladyslav Yakovenko (Deloitte Latvia)

Abstract: Hype around big data and data science slightly fades away and it is perfect time to have fresh look on facts and achievements to understand what these technologies actually brought. Experience shows that nowadays data science is a tool that solves concrete business problems rather than just field of academy study or marketing buzzword. Over the presentation we will cover inspiring business cases that data science helped to solve including Baltic’s experience. We will discuss particular techniques and methods that enabled data-driven decision making approach for companies to boost their business metrics.

 

Rise of Data Science
Dr. Romans Taranovs (Deloitte Latvia)

Abstract: Most of us know about data value for enterprises, government and just us, people. Data is a source of valuable information that we can leverage to get insights on how make business more profitable, stand out in concurrence and make our life easier, more predictable and with more fun. Today we have learnt how to store various formats or types of data in one common storage, but we still struggling with advanced data processing methodologies and processes. During presentation we will look into Data Science rise and will discuss future of Data Science evolvement so that address today’s complexity.

 

Data Science – Your Future
Dr. Mihails Savrasovs (Transport and Telecommunication Institute, Latvia)

Abstract: TBA

Seminārs notiks 2018. gada 7. decembrī Transporta un sakaru institūtā, Lomonosova iela 1, III aud.

Mūsu partneri

mūs atbalsta

logo_h_lv_rgb
Logo-blue
Academpark-A-sm
LaTAIA-lv
LPAA

Kontakti

Rīga, Latvija

Rīga – Latvijas Republikas galvaspilsēta. Pateicoties savam  ģeogrāfiskajam izvietojumam, Rīgai piemīt lieliskas  tirdzniecības iespējas, pilsēta ir nozīmīgs kultūras un tūrisma objekts. Neskatoties uz to, ka Rīga piedāvā visas modernas pilsētas priekšrocības, tā ir saglabājusi savu vēsturisko šarmu, kas it īpaši sajūtams  tās senajā viduslaiku daļā- Vecpilsētā.

Vecpilsēta  saglabājusi daudz klusējošu pagātnes liecību. Senās, šaurās ieliņas, vēsturiskie pieminekļi, ērģeļmūzika vienā no Eiropas vecākajām baznīcām piesaista mūsu pilsētas viesus. 1998.gadā Rīgas vecpilsēta tika iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.

Transporta un Sakaru Institūts

Lomonosova iela 1, Rīga, LV-1019, Latvija

Ar sabiedrisko transportu

(15 minūšu attālumā no pilsētas centra):
– ar trolejbusu Nr. 15 līdz Lomonosova ielas pieturai
– ar tramvajiem nr. 7 vai 9 līdz Balvu ielas pieturai

Norises vieta

 • Lomonosova iela 1, Rīga, LV
 • Baranova.J@tsi.lv
 • +371 67100586, +371 67100651
 • +371 67100660